News 2 go – 30. Oktober: Wütender “Sandy”/ Dumme Schüler?

FavoriteLoading Video merken
News 2 go – 30. Oktober: Wütender "Sandy"/ Dumme Schüler?

Hier kommt ihr zu der Studie der Bertelsmann Stiftung – http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-A384E9F5-A7DA0F1D/bst/hs.xsl/nachrichten_113951.htm

News 2 go – 30. Oktober: Wütender “Sandy”/ Dumme Schüler?
Video-Bewertung