Extra 3 vom 07.11.2018 | extra 3 | NDR

Extra 3 vom 07.11.2018 | extra 3 | NDR

Trumps Tagebuch | Politik mit Paula: Nachfolge in der Politik | Realer Irrsinn: KiTA am Wald | extra 3 Extra: Football Leaks | Lied für Salvini – Christian Ehring zeigt den Irrsinn der Woche.

http://www.ndr.de

Video-Bewertung